image

topbanner

 

นายศักดิ์สิทธิ์   เลิศรัตนาวดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน
smss click2 mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday473
mod_vvisit_counterYesterday372
mod_vvisit_counterThis week1570
mod_vvisit_counterLast week1612
mod_vvisit_counterThis month3357
mod_vvisit_counterLast month8207
mod_vvisit_counterAll days596511

We have: 6 guests online
Your IP: 3.95.131.97
 , 
Today: พ.ย. 12, 2019

 

alt

 

ประวัติโรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)


        โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ตำบลบางนา   อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบางมอญ(วัดบางมอญ)  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ ๑๒  มิถุนายน  ๒๔๗๒   เป็นโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบางสงบเป็นที่เรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มี นายขวัญ  ปิ่นแก้ว เป็นครูใหญ่ และพระภิกษุพะยอม  ปิ่นแก้ว  เป็นครูน้อย  พระอธิการเขียว  ธมมฺโชโต  เป็นผู้อุปการะโรงเรียน   ขุนระบือคดี  เป็นนายอำเภอ และ นายสวัสดิ์  บรรณทรัพย์ เป็นศึกษาธิการอำเภอ  ในขณะนั้น
        ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖   เปิดทำการสอนชั้นประถมปีที่  ๔,๕ และ ๖ ต่อมากระทรวงธรรมการให้ยกเลิกสอนชั้นประถมปีที่  ๕ และ ๖ จึงคงเปิดสอนเพียงชั้นประถมปีที่ ๑ - ๔ 
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕  ทางราชการเปลี่ยนชื่อตำบลจาก “บางมอญ” เป็น “บางนา” และชื่อวัด     จาก ”วัดบางมอญ “ เป็น”วัดบางสงบ “ ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนตามไปด้วย  โดยใช้ชื่อใหม่ว่า   “โรงเรียนประชาบาลตำบลบางนา ๑ ( วัดบางสงบ ) และยังคงใช้ศาลาการเปรียญของวัดบางสงบเป็นที่เรียนต่อมาอีก  ๒๖  ปี
        ปีพุทธศักราช ๒๔๙๖  นายสืบ  กองวารี  คหบดีตำบลบางนา ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนทรงปั้นหยา ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๑๕ เมตร  ชั้นเดียว  จำนวน ๓ ห้องเรียน   สร้างแล้วเสร็จและทำพิธีมอบเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๔๙๘ พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ โต๊ะเรียน  ม้านั่ง  โต๊ะและเก้าอี้ครู ทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๑๒๘,๐๘๐.๐๐ บาท และได้ขออนุญาตทางราชการใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “ โรงเรียนวัดบางสงบ ( กองวารีวิทยานุสรณ์ )” แต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากทางราชการ  ๑๖๕,๐๐๐ บาท สร้างอาคาร เรียน แบบ ป ๑(พิเศษ) ขนาดกว้าง  ๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ชั้นเดียว จำนวน ๕ ห้องเรียน  นายสืบ  กองวารี บริจาคสมทบอีก ๒๐,๐๐๐ บาท  สร้างแล้วเสร็จและใช้งานได้ เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๔๙๘  โดยนำนักเรียนย้ายที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดบางสงบมาเรียนที่อาคารหลังนี้แต่นั้นมา
        วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๐๖  ทำการเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
        วันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๐๙     โอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กระทรวงมหาดไทย
        ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ๐๐๘  ขนาด  ๕ ห้องเรียน  ชั้นเดียว   สร้างเสร็จเปิดใช้งานเมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๑๐ 
        ปีพุทธศักราช ๒๕๒๑  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ กสช.จากสภาตำบลบางนา    ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๐๐๘  เพิ่มอีก  ๑ ห้องเรียน  ( ทำให้อาคารเรียนมีความยาวเป็น  ๕๑.๐๐ เมตร )
        ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๒๔  ดำเนินการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร ป ๑ พิเศษ  จากร้านกระเบื้องวิบูลย์ศรี
        วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๓๓    ได้รับอนุมัติรื้อย้ายอาคารเรียนหลังที่  ๑ เพื่อทำการปลูกสร้างใหม่ โดย นายเฉลิม  กองวารี  บุตรนายสืบ  กองวารี  เป็นผู้บริจาควัสดุและค่าแรง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๘๖,๙๙๔.๐๐  บาท แล้วเสร็จ  ใช้งานเมื่อ  ๑   กันยายน  ๒๕๓๓
       วันที่  ๖   พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  นายประยูร  นางปราณี  ปิ่นแก้ว  จัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาและฐานปริมณทล    เป็นเงิน  ๖๒,๖๓๓.๐๐  บาท
       วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๓๓  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย  สร้างสนามบาสเกตบอล
       วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๓๓  ประชาชนและนายมนตรี  พงษ์พานิช  ร่วมกันบริจาคเงิน  ๑๐,๑๐๐.๐๐บาท ก่อสร้างหอกระจายข่าวให้โรงเรียน
       วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๓๓  ได้รับบริจาคศาลาพักร้อน “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”จากนายวัฒนา          นางสุภาภรณ์  คำนวณฤกษ์ และนางยุพิน  แสงเทียร จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๕๒,๐๐๐ บาท
       วันที่   ๓   สิงหาคม   ๒๕๓๔   นางปราณี ปิ่นแก้ว,นายปรีชา นางสุนทร ปิ่นแก้ว    นายวีรพล นางบุศรินทร์  คงประพันธ์,นายวินัย นางมุกดา  ปิ่นแก้ว  ได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างแท่นเสาธงชาติ  เป็นเงิน  ๓๖,๕๔๖.๐๐ บาท
ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดกลาง 
ปีการศึกษา ๒๕๓๘  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ  ๑๒๘,๐๐๐ บาท ทำการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ๑ ที่
         ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ได้รับบริจาคเครื่องกรองน้ำดื่ม ขนาด ๕๐๐ ลิตร จากคุณชัชชนม์ รัตนรักษ์ และดร.คมศร  สิทธิพงษ์ มูลค่า ๕๐,๐๐๐  บาท
          ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา สร้างหลังคาสนามเด็กเล่น


                     ประวัติการจัดการศึกษา


          ๑๒  มิถุนายน     ๒๔๗๒ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
          ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๖      ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงประถมศึกษาตอนปลาย
          ๑๖   พฤษภาคม ๒๕๒๕    เปิดสอนอนุบาล ๔-๕ ขวบ
         ๑๖   พฤษภาคม ๒๕๓๖    กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามคำสั่ง สปช ๒๘๖/๒๕๓๖ประวัติการสังกัดของโรงเรียน
          ๑ ตุลาคม  ๒๕๐๙ โอนจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
          ๙  ตุลาคม  ๒๕๒๓ โอนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
          ๓ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ โอนจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                  รายนามผู้บริหารโรงเรียน


๑.    นายขวัญ        ปิ่นแก้ว        ครูใหญ่        พ.ศ.  ๒๔๗๒    -   ๒๔๙๐
๒.    นายประยูร      ปิ่นแก้ว        ครูใหญ่        พ.ศ.  ๒๔๙๐    -   ๒๕๐๙
๓.    นายฉลอง      ปิ่นแก้ว        ครูใหญ่ตรี    พ.ศ.  ๒๕๐๙    -   ๒๕๑๐
๔.    นายสม          คล้ายแขก    ร.ก. ครูใหญ่    พ.ศ.  ๒๕๑๐    -   ๒๕๑๔
๕.    นายฉลอง      ปิ่นแก้ว        ครูใหญ่โท/อาจารย์ใหญ่    พ.ศ.  ๒๕๑๔    -   ๒๕๓๐
๖.    นายปรีชา       ปิ่นแก้ว        อาจารย์ใหญ่/ผอ.โรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๐  -   ๒๕๕๐
๗.    นายสมนึก      สวนอุดม       ผู้อำนวยการโรงเรียน       พ.ศ. ๒๕๕๐   -  ๒๕๕๕
๘.    นายพิศิษฐ์     กองสัมฤทธิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียน       พ.ศ.  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙

๙.    นายศักดิ์สิทธิ์  เลิศรัตนาวดี    ผู้อำนวยการโรงเรียน       พ.ศ. ๒๕๕๙   - ปัจจุบัน