topbanner

image

 pisit3

นายพิศิษฐ์  กองสัมฤทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
smss click2 เข้าสู่ระบบสมาชิก

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday100
mod_vvisit_counterThis week178
mod_vvisit_counterLast week828
mod_vvisit_counterThis month3256
mod_vvisit_counterLast month2134
mod_vvisit_counterAll days480607

We have: 4 guests online
Your IP: 50.16.20.162
 , 
Today: ต.ค. 25, 2016

มอบเงินสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียน

มอบเงินสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียน

นางสำรวย  กองวารี ทายาทผู้ที่สร้างโรงเรียนวัดบ่างสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)ได้มอบเงินสนับสนุและพัฒนาโรงเรียนจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนางรุ่งทิวา  แก้วผลัก รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ Read more

รับเกียรติบัตรการคงสภาพโรงเรียนพระราชทาน

รับเกียรติบัตรการคงสภาพโรงเรียนพระราชทาน

นายอนันต์  ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ ได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่านการติดตามประเมินการคงสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ ห้องประชุม กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิศิษฐ์  กองสมัฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสงบ เป็นผุู้รับมอบ เมือ วันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ Read more

Prev Next

เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา…

เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๙

รวมภาพกิจกรรมเยี้่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี๒๕๕๙

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี๒๕๕๙

โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์) อบต.บางนา และวัดบางสงบร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โคยมีการทำบุุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แจกทุนการศึกษา ประกวดกิจกรรมด้านวิชาการ และสวดมนต์เย็นที่วัด Read more

ศูนย์peer ได้จัดกิจกรรมอบรมแก่นักเรียน

ศูนย์peer ได้จัดกิจกรรมอบรมแก่นักเรียน

ศูนย์peer ได้จัดกิจกรรมอบรมแก่นักเรียนในกลุ่มอำเภอมหาราช ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 250 คน จากทั้ง 13 โรงเรียน ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 Read more

โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่สถานศึกษา

โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่สถานศึกษา

โครงการเผยแผ่ธรรมะสู่สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   Read more

แห่เทียนประจำปี ๒๕๕๙

แห่เทียนประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้นำไปถวายวัดบางสงบและวัดช้าง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ Read more

สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ

สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ

โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)จัดทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือโดยมอบหมายให้นายจักรินทร์  บุญเจริญ ทำหน้าที่เป็นประธาน มีคณะครูและนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ รวมเดินสวนสนาม (๑ ก.ค.๒๕๕๙)   Read more

จัดกิจกรรมวันทืี่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

จัดกิจกรรมวันทืี่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งครองราชย์เป็นปีที่ ๗๐ และได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เลือกตั้งประธานนักเรียน รวมเลี้ยงคุณครูที่ย้าย ต้อนครูที่ย้ายมา และครูบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ Read more

ประชขุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่๑ปีกา…

ประชขุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)ได้จัดประชุมผู็ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบนโยบาย ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมได้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ Read more

รับครูย้ายจากสระบุรี

รับครูย้ายจากสระบุรี

โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)ได้ต้อนรับคณะครูจากสพป.สระบุรี เขต ๑ ชึ่งเดินทางมาให้กำลังใจและส่งนางสาวรุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์ ข้าราชการครู โรงเรียนวัดแพะโค สพป.สระบุรี ซึ่งเดินทางมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนวัดบางสงบ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ Read more

บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา๒…

บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา๒๕๕๘

คณะครูโรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙ Read more

เรียนรู้เรื่องflash

เรียนรู้เรื่องflash

นายรัศมิ์ธศิลป์ มูลสาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความแก่ครู นักเรียน ได้้มีความรู้เรื่องflash เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมประจำปี ๒๕๕๙(วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙) Read more

ศึกษานอกสถานทีปี ๒๕๕๙

ศึกษานอกสถานทีปี ๒๕๕๙

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนอนุบาล ถึง ป.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้นำคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ศึกษาดูงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาอยุธยาสู่สากล   Read more

Prev Next

ครูดีเด่น

ครูดีเด่น

หนึ่งแสนครูดี นางวันเพ็ญ  สาที นางสำราญ  เทียรเดช และนางปาริชาติ  อินทร์พยุง Read more

Prev Next

ชนะเลิศเรียงความระดับอำเภอ

ชนะเลิศเรียงความระดับอำเภอ

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเรียงความระดับอำเภอ   Read more

เด็กดีเด่น

เด็กดีเด่น

 เด็กดีเด่นประจำเดือนมิถุนายน๒๕๕๖     Read more